وبلاگ سید حسین سیدی

طلبه حوزه علمیه تهران

توحید فطری

۱ نظر

فطرت

  توحید فطری

این فطرت معنوی در وجود هر انسانی هست فقط گاهی حجابهای ظلمانی مانع بروز آن می‌شود و بعثت انبیاء و آمدن امامان معصوم برای رفع این حجابها و رشد این فطرت الهی بوده است و گرنه هر انسانی با فطرت پاک توحیدی به دنیا می‌آید.

توحید فطی در روایات

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یهود انه او ینصر انه

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر نوزادی بر فطرت (توحید و اسلام) متولد می‌شود و این فطرت همچنان هست تا پدر و مادر او را به آیین یهود یا نصرانیت بار آورند.

فطرت مذهبی در کلمات دانشمندان
یک عقیده و مذهب بدون استثنا در همه وجود دارد … من آن را احساس مذهبی آفرینش نام می‌گذارم … در این مذهب انسان کوچک بودن آرزوها و هدفهای بشری، عظمت و جلالی که در ماورای این امور وپدیده‌ها نهفته است حس می‌کند. (انیشتین

۱ ۰
بیایید با هم دنیای منفی فضای مجازی را به دنیایی مثبت و معنوی تبدیل کنیم
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان